Nieuws

Flexibilisering van het personeelsbestand bij Corona

2 jaren geleden door Heiwegen Consultancy

 

Corona levert ons vele dilemma’s en onzekerheden op. Op personeelsgebied is 1 heel belangrijke daarvan het wel of niet verlengen van tijdelijke contracten. Immers, wat doe je als bedrijf met fantastische werknemers die je na een hele moeizame werving uiteindelijk hebt gevonden en die geweldig blijken te presteren, na afloop van een tijdelijk contract? Verleng je rigoureus alle tijdelijke contracten niet? Of verleng je ze wel en neem je daarmee (onverantwoorde) risico’s?

Een volgend dilemma bij het verlengen van tijdelijke contracten is de vraag voor hoe lang dan? Als het al mogelijk is om een volgend tijdelijk contract te geven dan is dat wellicht voor minimaal 8 maanden en in deze tijden van grote (economische) onzekerheid wil je meer flexibiliteit. Begrijpelijk.

Uitzenden & detacheren, waarbij je dan maandelijks de flexibiliteit hebt om, gegeven de dan actuele omstandigheden, contracten met werknemers te verlengen of niet zijn dan noodzakelijke instrumenten en oplossingen voor actuele dilemma’s van deze Corona ‘crisis’. Outsourcing en externe payrolling zijn geen ‘holle frasen’ of dure termen voor inhoudsloze begrippen, maar ijzersterke en flexibele oplossingen voor de uitdagingen van deze tijd waar we allemaal mee te maken hebben. Iedere werknemer begrijpt dat er in uitzonderlijke tijden, uitzonderlijke maatregelen nodig zijn om bedrijven sterk te houden zodat ze toekomstbestendig blijven. Het geeft je ook de kans om te laten zien dat je slagvaardig optreedt en dat je als bedrijf/werkgever in staat bent om, in de huidige situatie van grote onzekerheid, met slimme oplossingen komt om zo de actuele uitdagingen van dit Corona tijdperk het hoofd te bieden.

Hoe? Neem contact met ons op, zodat we tailor-made kunnen bespreken hoe we in jouw bedrijf met jouw specifieke issues het beste kunnen helpen!

 

Corona and a more flexible workforce

Corona presents many dilemmas and uncertainties. In the field of employees, one very important dilemma is whether or not to extend temporary contracts. After all, what do you do as a company with fantastic employees who you eventually found after a very difficult recruitment process and who turned out to perform great after a temporary contract? Do you rigorously not renew all temporary contracts? Or do you extend them and take (irresponsible) risks?

The next dilemma when extending temporary contracts is the question for how long? If it is already possible to give a next temporary contract, it may be for a minimum of 8 months and in these times of great (economic) uncertainty you want more flexibility. Understandable!

Temporary employment & secondment, where you have the flexibility on a monthly basis to extend contracts with employees are, given the current circumstances, necessary instruments and solutions for current dilemmas of this Corona ‘crisis’. Outsourcing and external payrolling are not ‘empty phrases’ or expensive terms for meaningless concepts, they are strong and flexible solutions for the challenges that we all face. Every employee understands that in exceptional times, exceptional measures are needed to keep companies strong so that they remain future-proof. It also gives you the opportunity to show that you act decisively and that as a company / employer you are able to come up with smart solutions in the current situation of great uncertainty. All this in order to meet the current challenges of this Corona era.

How? Contact your Heiwegen contact by e-mail or phone or send a message via the contactpage, so that we can discuss how we can help your company with your specific issues