Extraversie bias blog Heiwegen Nieuws

Extraversie bias, een valkuil die wij jou helpen te voorkomen!

8 maanden geleden door Heiwegen Consultancy

Extraversie bias, wat is het en waarom is het belangrijk om je hiervan bewust te zijn tijdens sollicitatiegesprekken?

Voordat we je meer vertellen over extraversie bias, is het belangrijk om te weten wat een bias precies inhoudt. Een bias is een vooroordeel of een vertekening van een situatie die vaak is gebaseerd op persoonlijke ervaringen en waarden.

Vandaag de dag wordt er veel waarde gehecht aan extraverte eigenschappen en vaardigheden. Extraversie is de mate waarin mensen behoefte hebben aan contact met anderen. Hiertegenover staat introversie waarin deze behoefte minder is. Extraverte mensen zoeken graag anderen op en krijgen hier energie van daar waar het introverte mensen juist en energie kost om contact te zoeken met anderen. Introversie en extraversie zijn twee uitersten. De meeste mensen hebben een beetje van beiden in zich.

Maar terug naar de bias. Het is namelijk gebleken dat mensen met extraverte eigenschappen hoger worden gewaardeerd dan mensen met introverte eigenschappen en dus ook sneller worden aangenomen. Dit hoeft echter helemaal niet belangrijk te zijn. Introverte kandidaten kunnen zichzelf niet uiten op dezelfde manier als extraverte kandidaten, maar kunnen even competent of zelfs meer competent zijn voor de functie. Introversie heeft nauwelijks invloed op werkprestatie, tenzij het voor de functie noodzakelijk is om extravert te zijn. Denk bijvoorbeeld aan een functie als verkoper.

Door de bias wordt er tijdens een sollicitatiegesprek het risico gelopen dat iemand wordt aangenomen op basis van hoe goed hij of zij zich kan verkopen en de positieve indruk van het gesprek in plaats van iemand zijn daadwerkelijke kwaliteiten. Wanneer je een gesprek voert met een kandidaat kan het voorkomen dat je na afloop denkt: “goh wat een leuk gesprek, het verliep vlot en ik kreeg snel de antwoorden te horen.” Het geeft energie om leuke gesprekken te voeren, maar als je objectief kijkt naar dit gevoel, zegt het heel weinig over de kwaliteit van het gesprek. Het zegt alleen iets over een aangename setting en een mogelijke klik, maar niets over in hoeverre iemand geschikt is voor een functie. Het kan dus een valkuil zijn om je te laten leiden door dit gevoel.

Bij Heiwegen weten we hoe belangrijk het is om betrouwbare beoordelingen uit te voeren. Daarom bieden wij onze opdrachtgevers Assessments aan die vrij zijn van extraversie bias en andere subjectieve elementen. Tijdens een assessment wordt er op een objectieve manier een beeld gevormd van iemands kwaliteiten. Een assessment is niet alleen gebaseerd op zelfrapportage in de vorm van een vragenlijst, maar ook door middel van observatie in een rollenspel en interview. We krijgen dan de vaardigheden en eigenschappen van de kandidaat goed in beeld waardoor je je minder snel laat leiden door de minder relevante eigenschappen voor deze functie.

Naast een assessment is het belangrijk om je bewust te zijn dat een bias een rol speelt. Het kan helpen om vooraf de vragen voor te bereiden die je wilt stellen aan kandidaten over de inhoud van het werk en bepaalde eigenschappen. Door deze voorbereiding en bewustwording krijgt elke kandidaat een eerlijke kans op de functie. Je zorgt ervoor dat de selectieprocedure het beste resultaat oplevert én vergroot de kans op succes.

Wil je je goed voorbereiden op de sollicitatiegesprekken? Heiwegen helpt je hier graag mee!