+
Neem contact op via: +31 (0)55 522 66 33
Selecteer uw taal: nl en be

Privacystatement

Voor de sollicitatieprocedure heeft Heiwegen Consultancy uw persoonsgegevens nodig. Heiwegen Consultancy biedt u geen ongevraagde informatie en/of diensten aan. Uw persoonlijke gegevens stelt Heiwegen Consultancy niet aan derden beschikbaar zonder uw toestemming. Indien toestemming gegeven, kunnen uw persoonsgegevens voor hetzelfde doel ook verwerkt worden door een derde. Onder de grondslag voor het verwerken van persoonsgegevens valt ‘de voorbereiding en uitvoering van een overeenkomst’ (Artikel 6, lid 1, sub b Avg). Een overeenkomst komt (stilzwijgend) tot stand zodra u de diensten van Heiwegen inroept door het aanmaken van een account en het uploaden van uw gegevens in het informatiesysteem van Heiwegen.

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door uw cv en motivatiebrief
 • Locatiegegevens

Heiwegen Consultancy verwerkt persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

U te kunnen benaderen voor de bemiddeling naar een nieuwe baan in het geval van kandidatenregistratie.

Relatiebeheer en opdrachtuitvoering in het geval van klantenregistratie.

Advies over de geschiktheid voor de functie van de kandidaat en ontwikkelbaarheid van de kandidaat voor een volgende functie binnen het bedrijf in het geval van assessments voor kandidaten.

Grondslag verwerking persoonsgegevens:

 • Grondslag gegevensverwerking kandidaten bij start van de dienstverlening (kandidatenregistratie): ‘de voorbereiding en uitvoering van een overeenkomst’ artikel 6, lid 1, sub b Avg;
 • Grondslag voor de verstrekking van gegevens aan potentiële werkgevers (opdrachtgevers/klantenregistratie): ‘de voorbereiding en uitvoering van een overeenkomst’ artikel 6, lid 1, sub b Avg;
 • Grondslag voor het assessment voor kandidaten: ‘de voorbereiding en uitvoering van een overeenkomst’ artikel 6, lid 1 sub b Avg.

Bewaartermijnen persoonsgegevens:
De bewaartermijnen die wij hanteren, zijn afhankelijk van de toepasselijke wettelijke bewaartermijnen. Uw persoonsgegevens (bijvoorbeeld NAW, CV, werkervaring, opleiding, testresultaten e.d.) worden, zolang als de bemiddelingsovereenkomst geldt, 6 maanden bewaard. Hierna wordt aangegeven dat de overeenkomst wordt beëindigd, tenzij u aangeeft dat de overeenkomst moet worden voortgezet. De verwijdering van assessmentrapporten geschiedt in ieder geval binnen 2 jaar na beëindiging van de bemiddelingsovereenkomst. Dit kan eventueel eerder wanneer de overeenkomst nog voortduurt en de inhoud van het assessment door het tijdsverloop zijn waarde heeft verloren. In het geval van zakelijke relaties worden de gegevens bewaard zolang als de zakelijke relatie bestaat.

Indien u geen gebruik meer wilt maken van onze dienstverlening, kunt u zich uitschrijven. U wordt niet meer benaderd door Heiwegen Consultancy. Uw persoonsgegevens zijn binnen 4 weken definitief verwijderd. Uw persoonsgegevens zijn enkel beschikbaar voor Heiwegen Consultancy overeenkomstig de daarvoor toepasselijke doelen en termijnen.

In kaart brengen websitebezoek:
Heiwegen Consultancy gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Rechten betrokkenen:
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen contact@heiwegen.nl dan wel contact@heiwegen.be zal zo snel mogelijk, maar binnen 4 weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging
Heiwegen Consultancy neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via contact@heiwegen.nl.

Heiwegen Consultancy heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:
Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.

Open sollicitatie / Wanneer er een passende vacature vrij komt, nemen wij contact met je op!